ปรับขนาดตัวอักษร
ข่าวและกิจกรรม

สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยร่วมประชุมการเขียนรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) สู่ระบบราชการ 4.0

15/03/2562 จำนวนคนอ่าน 939 ครั้ง
ประชุมการเขียนรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) สู่ระบบราชการ 4.0 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 2)
 
พิมพ์หน้านี้