ปรับขนาดตัวอักษร
ข่าวและกิจกรรม

การลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการดำเนินงานโรงพยาบาลชุมชนอาหารปลอดภัยต้นแบบของจังหวัดน่าน โดยนายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และดร.ไพบูล เอี่ยมขำ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุขและคณะ

29/03/2562 จำนวนคนอ่าน 541 ครั้ง
การลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการดำเนินงานโรงพยาบาลชุมชนอาหารปลอดภัยต้นแบบของจังหวัดน่าน โดยนายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และดร.ไพบูล เอี่ยมขำ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุขและคณะ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว โรงพยาบาลเชียงกลาง ต้นแบบกลุ่มเครือข่ายตลาดสีเขียว (บ้านศรีอุดม) และร้านอาหารดี๊ดีออแกนนิกเป็นร้านที่ปลูกผักอินทรีย์ และนำผลผลิตจากลุ่มเครือข่ายตลาดสีเขียว ไปจำหน่าย
 
พิมพ์หน้านี้