ปรับขนาดตัวอักษร
ข่าวและกิจกรรม

พิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ของกระทรวงสาธารณสุข

11/04/2562 จำนวนคนอ่าน 2799 ครั้ง
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยได้เข้าร่วมกิจกรรม "รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่" ของกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย และเพื่อให้ผู้บริหาร และบุคลากร ได้รดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคล อันเป็นการแสดงออกถึงความเคารพต่อผู้อาวุโส
 
พิมพ์หน้านี้