ปรับขนาดตัวอักษร
เอกสารเผยแพร่
20/04/61

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง พร้อมดัดแปลงเป็นรถหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร จำนวน 13 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download เอกสาร

เอกสารเรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง พร้อมดัดแปลงเป็นรถหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร จำนวน 13 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง พร้อมดัดแปลงเป็นรถหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร จำนวน 13 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการดำเนินการจัดซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง พร้อมดัดแปลงเป็นรถหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 

 
พิมพ์หน้านี้