ปรับขนาดตัวอักษร
ข่าวและกิจกรรม
31/08/60

สธ. โดย สสอป. ร่วมกับกรมปศุสัตว์ เดินหน้า สร้างความเข้มแข็งด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ตลอดห่วงโซ่ ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
พิมพ์หน้านี้