ปรับขนาดตัวอักษร
ข่าวและกิจกรรม
20/03/61

ขอเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

ขอเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 
1. บทความเรื่อง ต้องมาแบบโปร่งใส
2. บทความเรื่อง ไปพิสูจน์กันเอง
3. บทความเรื่อง ไม่อนุญาต แต่ก็เปิดเผยได้
4.บทความเรื่อง ขออนุญาตจริงรึเปล่า
5. บทความเรื่อง จัดใหม่แต่แพงกว่า 
พิมพ์หน้านี้